Skip til hoved indholdet

 

I Dagplejen Fredensborg er vi 8 dagplejere, som geografisk dækker hele Fredensborg bysamfund. 

Når du vælger dagpleje i Fredensborg, vælger du, at dit barn bliver passet i hjemlige omgivelser, som pædagogisk og sikkerhedsmæssigt lever op til kommunens krav og standarder.

En dagplejer kan passe op til 4 børn i hjemmet, hvor den tætte kontakt og det  pædagogisk faglige fundament prioriteres i tilknytning til den hjemlige atmosfære. Der følges den samme pædagogiske læreplane, som der er i en vuggestue, hvor vi har fokus på børnenes trivsel og udvikling i tæt kontakt med forældre og dagplejeleder. Dagplejelederen deltager i legestueaktiviteter og kommer på tilsyn i dagplejehjemmene, for at sikre at pasningen foregår på et højt pædagogisk niveau.  Forældrene møder dagplejelederen ved forældresamtaler og arrangementer. Derudover kan dagplejelederen træffes på telefon/mail.

Dagplejerne mødes i legestue 2 og 2 en gang pr. uge samt på fælles ture. Her har  børnene mulighed for at indgå i sociale relationer og lege på tværs af børnegrupperne. Dette giver tryghed og genkendelighed for børnene, hvis der skulle blive behov for at være i gæstepleje ved ferier og sygdom. 

ny