Skip til hoved indholdet
Velkommen

Velkommen til Børnehusene Fredensborg.

Pr. 1. januar 2019 er vi er en områdeinstitution med børn i alderen 0-6 år. Vi er beliggende i Fredensborg med matrikler i hhv. Endrup, Asminderød, Båstrup og midt Fredensborg.

Vi tilbyder dagpleje og integrerede institutioner. Alle vores matrikler ligger op til dejlige grønne områder og med mange muligheder, som vi flittigt benytter os af eks. Fredensborg Slotspark. Knurrenborg Vang skov, Glenten naturlegeplads, Esrum sø, boldbaner og legepladser samt gode og sikre stisystemer.

Vi arbejder ud fra dagtilpasningsloven og fastlagte mål og rammer samt Børne- og Ungepolitikken i Fredensborg Kommune.

I Børnehusene Fredensborg ønsker vi, at give vores børn fra 0-6 år en dagligdag med gode udviklingsmuligheder, et stærkt læringsmiljø og positive oplevelser. Alle børn skal have et godt børneliv, hvor man bliver mødt med tillid, hvor der er trivsel, hvor alle får mulighed for at udvikle sig, øve sig, og alle har ret til at være en del af et ligeværdigt fællesskab.

Sammen med forældrene har medarbejderne i Børnehusene Fredensborg et fælles mål om, at give barnet den bedste mulighed for trivsel, tryghed, udvikling og deltagelse. For at dette lykkes bedst muligt, er det vigtigt, at samarbejdet mellem institution og forældre foregår positvit, åbent og i ligeværdig dialog.

Vi håber vores hjemmeside giver dig de informationer, som du søger, og ellers er du altid velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

 

Sidsel Vang

Områdeleder

Mail: sidv@fredensborg.dk