Skip til hoved indholdet

Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.

På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.

Alternativ pasning på lukkedage

Er et tilbud til alle børn i dagtilbud og dagpleje, hvor forældrene på lukkedage ikke har mulighed for at passe deres børn selv. Tilbuddet indgår som en del af det samlede dagtilbud og er indbefattet i den pris, som forældre allerede betaler for dagtilbud.

16 lukkedage med mulighed for alternativ pasning
Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne i Fredensborg kommune er lukket på følgende dage:

  • 5 dage besluttet af bestyrelsen

  • Uge 29 og 30

  • Nytårsaften, 31. december. Falder nytårsaften på en lørdag/søndag bortfalder lukkedagen.

Anmodning om pasning på lukkedage

Forældre med behov for alternativ pasning, retter henvendelse til Center for Skole og Dagtilbud.

  • E-mail sendes til Susanne Søholt på suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og daginstitution.

  • Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.

ny