Skip til hoved indholdet

Områdebestyrelsen

Områdestrukturen indebærer, at hver områdeinstitution har én område-bestyrelse.

Områdebestyrelsens kompetence og ansvar tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt. Målet for områdebestyrelsens arbejde er, at udøve indflydelse på områdeinstitutionens virke og at engagere forældre og personale i forhold til de overordnede principper på området (Fredensborg Kommune, styrelsesvedtægter, § 1). Grundlaget for områdebestyrelsens arbejde tager afsæt i dagtilbudsloven, forvaltningsloven og Fredensborg Kommunes Børne- og ungepolitik. Områdebestyrelsen kan ikke involveres i konkrete personalesager. Medlemmer af områdebestyrelsen har tavshedspligt.

Områdebestyrelsens forperson, er en af forældrerepræsentanterne, som fungerer som mødeleder.

Hvad laver en områdebestyrelse?

Områdebestyrelsens arbejde kan bestå af forskellige opgaver. Det kan f.eks. være:

 • Fastsættelse af principper for områdeinstitutionen
 • Udarbejdelse og evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan
 • Indstillings og ret til repræsentation ved ansættelse af daglig leder
 • Fastlæggelse af 5 lukkedage
 • Rammesætter forældrekontaktudvalgets kompetence og mødevirke
 • Udfærdige høringssvar
 • Deltagelse i dialogmøder med politikkerne
 • Deltagelse ved årligt forældremøde ift. valg til bestyrelse og årsberetning
 • Samarbejde og kommunikation mellem hjem og dagtilbud.

 

Områdebestyrelsen drøfter ikke:

 • Forhold, der vedrører det enkelte barn
 • Forhold til det enkelte dagplejehjem og godkendelse af dagplejehjem
 • Medarbejderforhold

 

Hvordan bliver jeg medlem af områdebestyrelsen?

Det er den siddende bestyrelse, der indkalder til valg. Valget afholdes på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal. Valgperioden er på 2 år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Der vælges en forældrerepræsentant fra hvert hus, så alle huse er repræsenteret. Der vælges én fra dagplejen. Der vælges 1 forældrerepræsentant, hvis muligt, for Ressourcegruppen Spilopperne.

Det er besluttet at medarbejderrepræsentanter vælges i vores LOKAL MED-udvalg. Valgperioden er ligeledes på 2 år. Der vælges 1 repræsentant for 0-3 år og 3-6 år.

Områdebestyrelsens arbejde. Områdebestyrelsen holder ca. 8 møder om året af ca. 2½ times varighed.

ny