Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Børnehusene Fredensborg Områdebestyrelsen Børnehusene Fredensborg

Områdebestyrelsen Børnehusene Fredensborg

 

Områdebestyrelsens kompetence og ansvar tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt.
Målet for områdebestyrelsens arbejde er, at udøve indflydelse på områdeinstitutionens virke og at engagere forældre og personale i forhold til de overordnede principper på området (Fredensborg Kommune, styrelsesvedtægter, § 1).

Grundlaget for områdebestyrelsens arbejde tager afsæt i dagtilbudsloven, forvaltningsloven og Børne- og ungepolitik.
Områdebestyrelsen kan ikke involveres i konkrete personalesager.
Medlemmer af områdebestyrelsen har tavshedspligt.

Områdebestyrelsens forperson, er en af forældrerepræsentanterne, som fungerer som mødeleder.

Hvad laver en områdebestyrelse?

Områdebestyrelsens arbejde kan bestå af forskellige opgaver. Det kan f.eks. være:

 • Fastsættelse af principper for områdeinstitutionen
 • Udarbejdelse og evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan
 • Indstillings og ret til repræsentation ved ansættelse af daglig leder
 • Fastlæggelse af 5 lukkedage
 • Rammesætter forældrekontaktudvalgets kompetence og mødevirke
 • Udfærdige høringssvar
 • Deltagelse i dialogmøder med politikkerne
 • Deltagelse ved årligt forældremøde ift. valg til bestyrelse og årsberetning
 • Samarbejde og kommunikation mellem hjem og dagtilbud.

 

Områdebestyrelsen drøfter ikke

 • Forhold, der vedrører det enkelte barn
 • Forhold til det enkelte dagplejehjem og godkendelse af dagplejehjem
 • Medarbejderforhold

 

Hvordan bliver jeg medlem af områdebestyrelsen?

 • Det er den siddende bestyrelse, der indkalder til valg.
 • Valget afholdes inden udgangen af november.
 • Valgperioden er på 2 år.
 • Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
 • Der vælges en forældrerepræsentant fra hvert hus, så alle huse er repræsenteret.
 • Der vælges én fra dagplejen.
 • Der vælges 1 forældrerepræsentant, hvis muligt, for Ressourcegruppen Spilopperne.

Det er besluttet at medarbejderrepræsentanter vælges i vores LOKAL MED-udvalg.
Valgperioden er ligeledes på 2 år.
Der vælges 1 repræsentant for 0-3 år og 3-6 år.

Områdebestyrelsens arbejde. Områdebestyrelsen holder ca. 6 møder om året af ca. 2 times varighed.

 

 

Områdebestyrelsen pr. 7. december 2023

Forperson Philip Engelholm (Dagplejen)
phengelholm@hotmail.com telefon 40 83 92 76

Næstforperson Michael Dyhr Iversen (Troldehøj
michael@dyhriversen.dk telefon tel:26 17 16 14

Øvrige medlemmer

Jens hein (Dr. Louises Børnehus)
jens.hein@protonmail.com telefon 91 88 58 99

Maria Damkjær (Østervejs Børnehus)
mariakd@email.com telefon 23 46 66 68 

Elisabeth Hansen (Lundely Børnehus)
elisabethpersson@icloud.com telefon tel:28 40 07 76

Lærke Ellekær Hansen (Paddehatten)
laerke.ellekaer@gmail.com telefon tel:60 87 14 78

 
 

Børnehusene Fredensborg

Lystholm 8
3480 Fredensborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: