Skip til hoved indholdet
    Hjem Sådan gør vi Ligestilling i læringsmuligheder

Ligestilling i læringsmuligheder

Børnehusene Kokkedal og Børnehusene Fredensborg samarbejdede i 2016 - 2018 omkring udviklingsprojektet Ligestilling i læringsmuligheder – normkritisk kompetenceudvikling på tværs. Projektet skabte opmærksomhed på, hvordan personlige normer for køn former det pædagogiske læringsmiljø. Der blev åbnet rum for at være piger og drenge på mange forskellige måder, og børnenes deltagelses- og læringsmuligheder blev udvidet.
Projektet blev støttet økonomisk af BUPL's Udviklingspulje, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, PUF og FOA Nordsjælland.

De opmærksomheder og erfaringer, som projektet har skabt, indgår fremadrettet som en integreret del af den pædagogiske praksis på tværs af alle indsatsområder.

Projektets formål

  • Skabe ligestilling mellem køn og mindske børns chanceulighed i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
  • Skabe et kompetenceløft i medarbejdergrupperne. 
  • Skabe erfaringer med systematisk videndeling og få virkningsfuld praksis til at smitte.

Du kan læse mere om videndelingsprojektets formål, indhold og resultater i pjecen herunder.
I filmen Ligestilling i læringsmuligheder kan du høre om medarbejdernes udbytte af projektet.

Børnehusene Fredensborg

Lystholm 8
3480 Fredensborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: