Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores huse Dagplejen Fredensborg

Dagplejen Fredensborg

I Dagplejen Fredensborg er vi 5 dagplejere, som geografisk dækker hele Fredensborg bysamfund. 

Når du vælger dagpleje i Fredensborg, vælger du, at dit barn bliver passet i hjemlige omgivelser, som pædagogisk og sikkerhedsmæssigt lever op til kommunens krav og standarder.

En dagplejer kan passe op til 4 børn i hjemmet, hvor den tætte kontakt og det  pædagogisk faglige fundament prioriteres i tilknytning til den hjemlige atmosfære. Der følges den samme pædagogiske læreplane, som der er i en vuggestue, hvor vi har fokus på børnenes trivsel og udvikling i tæt kontakt med forældre og dagplejeleder.

Dagplejelederen deltager i legestueaktiviteter og kommer på tilsyn i dagplejehjemmene, for at sikre at pasningen foregår på et højt pædagogisk niveau.  Forældrene møder dagplejelederen ved forældresamtaler og arrangementer. Derudover kan dagplejelederen træffes på telefon/mail.

Dagplejerne mødes i legestue 2 og 2 en gang pr. uge samt på fælles ture. Her har  børnene mulighed for at indgå i sociale relationer og lege på tværs af børnegrupperne. Dette giver tryghed og genkendelighed for børnene, hvis der skulle blive behov for at være i gæstepleje ved ferier og sygdom. 

 

Daglig leder Alice Risbjeg Nielsen 
alnie@fredensborg.dk
Tlf. 29 63 23 87

Mandag til torsdag fra kl. 7.00 - 16.45
Fredag fra kl. 7.00 - 16.00

I dagligdagen er vi både inde og ude. F.eks. i dagplejerens have, i nærmiljøet eller i vores legestue.

Vi vægter, at der er gode læringsmiljøer både i dagplejerens hjem, samt i vores legestue, så børnene har mulighed for at styrke deres kompetencer.

Forældresamarbejdet prioriteres højt, både i den tætte kontakt i hverdagen, og ved samtaler uden barnet  hvor andre emner end hverdagens kan tages op ved behov.

Inden barnet begynder i dagplejen,  bliver I inviteret til en velkomstsamtale. Her vil vi have en dialog om jeres barn, forventninger, indkøring og dagligdagen i dagplejen.

Børnehusene Fredensborg

Lystholm 8
3480 Fredensborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: