Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores huse Ressourcegruppen Spilopperne

Ressourcegruppen Spilopperne

Ressourcegruppen Spilopperne er et §82.1 tilbud i Fredensborg Kommune. Vi har plads til 10 børn i alderen 0-6 år. Børnene er visiteret igennem PPR.

Personalet består af 5 pædagoger og 3 medhjælpere samt en daglig leder.

Vi har vores egen stue i Lystholm Børnehus, der er et dejligt hus for børn i alderen 0-6 år. Vi nyder at være på legepladsen, de grønne områder omkring os og ikke mindst det at have gode venner tæt på os.

Læs mere om Spilopperne

Lystholm 24a
3480 Fredensborg
Tlf. 41 21 80 31

Daglig leder Maiken Andersen
maia@fredensborg.dk
Tlf. 22 24 98 48

Mandag - torsdag kl. 6.45 - 17.00

Fredag 6.45 - 16.45

Vi bygger vores pædagogiske praksis på struktureret pædagogik med udgangspunkt i børn med særlige behov og de udviklingsforstyrrelser, der kendetegner børn med autisme. Autismens grundlæggende forstyrrelser er f.eks. afvigelser i socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne og stereotype tanke- og adfærdsmønstre, særinteresser og fastlåste rutiner.

Vi tilpasser den pædagogiske praksis til det enkelte barn og arbejder ud fra barnets kompetencer, ressourcer og udviklingspotentiale. Det betyder blandt andet, at vi vægter en forudsigelig hverdag med planlagte aktiviteter, som tilgodeser det enkeltes barns behov.

Vi arbejder målrettet med børnenes kommunikation, både sprogforståelsen og det ekspressive sprog, hvor begge dele som oftest kan være enten mangelfuldt eller meget særegent udviklet. Det gør vi ved hjælp af tegn-til-tale, PECS, visualisering gennem dagsskemaer og aktiviteter, der fremmer den kommunikative udvikling

Vi har et særlig fokus på leg, fra den tidlige kontaktleg barn-voksen til lege børnene imellem. Der arbejdes med ”struktureret leg”, som kan være mange forskellige lege, som er karakteriseret ved, at der er en organisering og ramme for, hvordan legen foregår. Lege, hvor flere indgår, bliver tilrettelagt på en måde, så det er tydeligt for børnene, hvad vi leger og hvordan det skal foregå.

Når børnene, sammen med os voksne har øvet sig i at lege, kan det næste være at lege selv i små grupper, på egen stue eller i et inkluderende miljø med børn fra andre grupper i huset med støtte fra de voksne.

Vi vægter en tryg overgang og har fokus på, at starten i Spilopperne skal være så god som mulig, både for barnet og  i lige så høj grad for forældrene. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde hjemmebesøg, så det første møde med barnet og forældre bliver i trygge og genkendelige omgivelser.

Dernæst besøger vi barnet i sin nuværende institution, hvor vi får en overlevering fra forældre og pædagoger, så vi kan tage bedst mulig hånd om barnets behov ved opstarten.

Personalet præsenterer en overordnet plan for forældrene omkring, hvem som tager imod barnet om morgenen de første 14 dage. Barnet introduceres for planen blandt andet ved brug af piktogrammer.

Inden barnets første dag i Spilopperne, får familien en velkomstbog, hvor der er billeder af Spiloppernes børn, personalet, legeplads og lokaler. Så kan familien i ro og mag kigge på det og snakke om det derhjemme.

Børnehusene Fredensborg

Lystholm 8
3480 Fredensborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: