Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores huse Specialbørnehaven Karlebo

Specialbørnehaven Karlebo

Specialbørnehaven Karlebo er målrettet børn i alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for særlig støtte. Vi bor i Karlebo i landlige omgivelser. Vi har en dejlig stor have rundt om hele huset, som børnene nyder hver dag. Dens størrelse og indretning giver mulighed for mange gode fysiske og sansemæssige udfoldelser. Børnene kan her følge årstidernes skiften, opleve de forskellig artede dufte og lyde. Indenfor har vi tre stuer med max 5 børn på hver. Stuerne er indrettet efter børnenes aktuelle behov og ændres løbende. Vi har to sanserum, hvor sanserne kan stimuleres enkelvis inspireret af snoezelteorien. Vi har et motorik rum med plads til leg og grovmotoriske aktiviteter.

Vi har plads til max 15 børn.

I Specialbørnehaven Karlebo arbejder vi med børnene i små miljøer. Vi har fokus på udvikling, behandling, pleje og omsorg. Vi har gode muligheder for at skærme sansesarte børn.

Vi arbejder med særligt fokus på børnenes individuelle udvikling, tager højde for eventuel sansesarthed, og stimulerer dem målrettet. Vi lægger vægt på, at børnene får fælles oplevelser og får mulighed for fællesskabsfølelse. Vi har speciallegetøj og hjælpemidler, der muliggør leg og aktiviteter for alle børn på forskellige udviklingsniveauer. Vi arbejder med gentagelser, forudsigelighed og ro, da det giver tryghed og genkendelse for barnet. 
Dette danner rammen for indlæringen og udviklingen.

Vi har til formål, i samarbejde med forældrene, at give barnet omsorg og støtte samt  tilegnelse og udvikling af færdigheder, under hensyn-tagen til barnets varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne.
 
Forskelligt funktionsniveau
Vi modtager børn med fysisk og psykisk handicap. Funktionsniveauet er meget forskelligt.

Vi modtager bl.a børn med:
- generelle indlæringsproblemer
- forskellige kromosomanomalier og syndromer
- cerebral parese
- senhjerneskader
- epilepsi
- progredierende hjernelidelser
- rygmarvsbrok
- autismespekterforstyrrelser
- mave- eller næsesonder
- spiseforstyrrelser
- for tidlig fødte
- nedsat immunforsvar
- organsvigt

Lerbakkevej 3, 
2980 Kokkedal

Leder Jeanette Ørskov Long
jelo@fredensborg.dk

Tlf. 23 10 46 48
Tlf. 72 56 53 35

Børnehave tlf. 41 95 45 33
Bilcentralen tlf. 20 16 01 23 

Mandag - torsdag  kl. 7.00-16.30

Fredag kl. 7.00-15.30

                                                                                                                             

De pædagogiske arbejde

I specialbørnehaven arbejder vi med børnene i små miljøer. Vi har fokus på udvikling, behandling, pleje og omsorg. Vi har gode muligheder for at skærme sansesarte børn.
Vi arbejder med særligt fokus på børnenes individuelle udvikling, tager højde for eventuelt sansesarthed, og stimulerer dem målrettet. Vi lægger vægt på, at børnene får fælles oplevelser og får mulighed for en fællesskabsfølelse.
Vi har speciallegetøj og hjælpemidler, der muliggør leg og aktiviteter for alle børn på forskellige udviklingsniveauer.
Vi arbejder med gentagelser, forudsigelighed og ro, da det giver tryghed og genkendelse for barnet. 
Dette danner rammen for indlæringen og udviklingen.

Vi anvender den anerkendte ICF metode til beskrivelse af barnets udvikling og fremtidige målsætninger, som supplerende værktøj anvendes DPU  (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse )

Kommunikation og teknologiske hjælpemidler
I Specialbørnehaven i Karlebo har vi igennem en årrække videreuddannet og specialiseret os i kommunikations-hjælpemidler, såsom talecomputer, talebøffer, 0-1 kontakter, go-talks, pictoselector, Mediamixer, touchskærm, iPads og særligt tilpassede computerspil. Hver gruppe har deres egen Ipad med relevante apps, som jævnligt opdateres. 
De teknologiske hjælpemidler bruger vi dagligt, sammen med børnene, til kommunikation, leg og læring.
Vi benytter desuden konkreter, billedsymboler og tegn til tale, for at understøtte forståelsen og kommunikationen, til de børn som har behov for det.

Aktiviteter
I specialbørnehaven bestræber vi os på at lege og lave aktiviteter som i enhver anden vuggestue og børnehave. Det sker både indenfor gruppens rammer og på tværs af stuerne, f.eks. kan nævnes temauger, udflugter og fester.

Ugeprogrammer
Hver stue har et fast uge-program bestående af tilbagevendende aktiviteter og lege. I uge-programmet indgår også talepædagogisk undervisning og fysioterapeutisk behandling.
Hver formiddag har et forskelligt indhold, som tilgodeser hver enkelt barn i gruppen. 

Tilrettelæggelse af aktiviteter
Overordnet arbejder institutionen ud fra årligt fastsatte fokuspunkter.
På stuerne tilrettelægges, hvilke aktiviteter, der skal prioriteres i den kommende periode.
Tilrettelæggelsen finder altid sted med hensyntagen til det enkelte barns behov og fremtidige målsætninger.

 

Det pædagogske arbejde
I Specialbørnehaven arbejder vi med børnene i små miljøer. Vi har fokus på udvikling, behandling, pleje og omsorg. Vi har gode muligheder for at skærme sansesarte børn.

Vi arbejder med særligt fokus på børnenes individuelle udvikling, tager højde for eventuelt sansesarthed, og stimulerer dem målrettet. Vi lægger vægt på, at børnene får fælles oplevelser og får mulighed for en fællesskabsfølelse.
Vi har speciallegetøj og hjælpemidler, der muliggør leg og aktiviteter for alle børn på forskellige udviklingsniveauer.
Vi arbejder med gentagelser, forudsigelighed og ro, da det giver tryghed og genkendelse for barnet. Dette danner rammen for indlæringen og udviklingen.

Vi anvender den anerkendte ICF metode til beskrivelse af barnets udvikling og fremtidige målsætninger, som supplerende værktøj anvendes DPU  (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse )

Kommunikation og teknologiske hjælpemidler
I Specialbørnehaven i Karlebo har vi igennem en årrække videreuddannet og specialiseret os i kommunikations-hjælpemidler, såsom talecomputer, talebøffer, 0-1 kontakter, go-talks, pictoselector, Mediamixer, touchskærm, iPads og særligt tilpassede computerspil. Hver gruppe har deres egen Ipad med relevante apps, som jævnligt opdateres. 
De teknologiske hjælpemidler bruger vi dagligt, sammen med børnene, til kommunikation, leg og læring.
Vi benytter desuden konkreter, billedsymboler og tegn til tale, for at understøtte forståelsen og kommunikationen, til de børn som har behov for det.

Aktiviteter
I specialbørnehaven bestræber vi os på at lege og lave aktiviteter som i enhver anden vuggestue og børnehave. Det sker både indenfor gruppens rammer og på tværs af stuerne, f.eks. kan nævnes temauger, udflugter og fester.

Ugeprogrammer
Hver stue har et fast uge-program bestående af tilbagevendende aktiviteter og lege. I uge-programmet indgår også talepædagogisk undervisning og fysioterapeutisk behandling.
Hver formiddag har et forskelligt indhold, som tilgodeser hver enkelt barn i gruppen. 

Tilrettelæggelse af aktiviteter
Overordnet arbejder institutionen ud fra årligt fastsatte fokuspunkter.
På stuerne tilrettelægges, hvilke aktiviteter, der skal prioriteres i den kommende periode.
Tilrettelæggelsen finder altid sted med hensyntagen til det enkelte barns behov og fremtidige målsætninger.

er væsentligt for os at understrege, at det pædagogiske arbejde foregår i samråd med jer. I Forældresamarbejde er altid meget velkomne til at komme og deltage i børnehavens dagligdag, både på kort besøg eller for at være med en formiddag. I er også meget velkomne til at deltage, når vi tager på fælles ture og hvis stuerne tager af sted enkeltvis. Når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 3 måneder, inviteres I til en snak i børnehaven om, hvordan den første tid er gået. Vi anvender appen NikiDiary til iPad. Det er en dagbogs-app. Her skriver vi hver dag om, hvad barnet har oplevet og vi lægger de fleste dage også billeder eller små videoklip ind, som giver forældrene et bedre indblik i barnets hverdag i børnehaven. På denne måde støttes barnet også i selv at fortælle om sine oplevelser. Forældrene opfordres også til at skrive i dagbogen. På den måde gives vigtige informationer om barnet nemt videre. Hvis I har behov for at tale med pædagogen, fysioterapeuten, talepædagogen eller børnehavens leder, er der altid mulighed for at ringe og aftale et tidspunkt, hvor vi i fred og ro kan drøfte de ting I har på hjertet.

Forældresamarbejde
Det er væsentligt for os at understrege, at det pædagogiske arbejde foregår i samråd med jer. I er altid meget velkomne til at komme og deltage i børnehavens dagligdag, både på kort besøg eller for at være med en formiddag. I er også meget velkomne til at deltage, når vi tager på fælles ture og hvis stuerne tager af sted enkeltvis. Når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 3 måneder, inviteres I til en snak i børnehaven om, hvordan den første tid er gået. Vi anvender appen NikiDiary til iPad. Det er en dagbogs-app. Her skriver vi hver dag om, hvad barnet har oplevet og vi lægger de fleste dage også billeder eller små videoklip ind, som giver forældrene et bedre indblik i barnets hverdag i børnehaven. På denne måde støttes barnet også i selv at fortælle om sine oplevelser. Forældrene opfordres også til at skrive i dagbogen. På den måde gives vigtige informationer om barnet nemt videre. Hvis I har behov for at tale med pædagogen, fysioterapeuten, talepædagogen eller børnehavens leder, er der altid mulighed for at ringe og aftale et tidspunkt, hvor vi i fred og ro kan drøfte de ting I har på hjertet.

Børnehusene Fredensborg

Lystholm 8
3480 Fredensborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: